• ورود
  • به درگاه ساعت خوش آمدید.

تعداد بازدیدکنندگان

۲۲ نفر
۳,۹۹۲,۴۸۱ نفر
۱,۱۷۰ نفر
۳,۰۵۰ نفر
۳ بهمن ۱۳۹۹
۹,۲۵۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۱۲ ۱,۱۷۰   کاربر ۱,۱۷۱   صفحه
۰۵/۱۱ ۳,۰۵۰   کاربر ۳,۱۶۱   صفحه
۰۵/۱۰ ۳,۰۶۳   کاربر ۳,۲۳۱   صفحه
۰۵/۰۹ ۳,۰۹۲   کاربر ۳,۱۵۲   صفحه
۰۵/۰۸ ۳,۰۱۲   کاربر ۳,۰۳۰   صفحه
۰۵/۰۷ ۳,۰۵۴   کاربر ۳,۰۶۸   صفحه
۰۵/۰۶ ۳,۰۲۷   کاربر ۳,۰۳۴   صفحه
۰۵/۰۵ ۳,۰۵۵   کاربر ۳,۰۶۸   صفحه
۰۵/۰۴ ۳,۰۲۵   کاربر ۳,۱۵۲   صفحه
۰۵/۰۳ ۳,۰۳۱   کاربر ۳,۲۰۵   صفحه
۰۵/۰۲ ۳,۱۳۲   کاربر ۳,۳۱۶   صفحه
۰۵/۰۱ ۳,۶۱۳   کاربر ۳,۷۸۶   صفحه
۰۴/۳۱ ۳,۱۰۷   کاربر ۳,۲۸۵   صفحه
۰۴/۳۰ ۳,۰۷۳   کاربر ۳,۲۱۷   صفحه
۰۴/۲۹ ۳,۰۱۰   کاربر ۳,۱۳۷   صفحه
۰۴/۲۸ ۳,۰۲۳   کاربر ۳,۱۷۲   صفحه
۰۴/۲۷ ۳,۰۵۴   کاربر ۳,۲۳۱   صفحه
۰۴/۲۶ ۳,۰۳۵   کاربر ۳,۳۰۵   صفحه
۰۴/۲۵ ۴,۱۶۱   کاربر ۴,۳۰۴   صفحه
۰۴/۲۴ ۳,۰۱۹   کاربر ۳,۲۰۳   صفحه
۰۴/۲۳ ۳,۰۳۹   کاربر ۳,۱۶۷   صفحه
۰۴/۲۲ ۳,۰۲۵   کاربر ۳,۳۶۷   صفحه
۰۴/۲۱ ۳,۰۱۶   کاربر ۳,۱۱۶   صفحه
۰۴/۲۰ ۳,۰۷۷   کاربر ۳,۲۱۵   صفحه
۰۴/۱۹ ۳,۰۵۹   کاربر ۳,۲۰۴   صفحه
۰۴/۱۸ ۳,۰۱۲   کاربر ۳,۱۴۰   صفحه
۰۴/۱۷ ۳,۰۶۷   کاربر ۳,۲۶۱   صفحه
۰۴/۱۶ ۳,۰۲۶   کاربر ۳,۳۵۶   صفحه
۰۴/۱۵ ۳,۰۳۱   کاربر ۳,۳۰۱   صفحه
۰۴/۱۴ ۳,۰۴۴   کاربر ۳,۱۵۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۶۶,۶۴۲ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۶۲,۴۵۱ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۶۰,۳۰۱ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵۵,۸۰۸ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۵۴,۱۷۴ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۵۳,۲۷۲ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۵۲,۹۰۵ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۵۴,۷۸۸ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۵۶,۸۱۷ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۶۲,۲۵۸ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۶۶,۴۳۳ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۶۴,۰۵۶ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۶۸,۲۶۴ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۷۰,۸۸۱ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۶۷,۴۴۹ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۶۷,۸۸۳ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۶۵,۸۷۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۶۴,۳۹۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۶۴,۷۶۹ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۶۵,۶۳۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶۶,۸۷۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۶۶,۵۹۹ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۶۸,۸۷۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۶۸,۶۴۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱,۸۳۱,۶۵۳ ۴۶ %
GBR
GBR
۱,۷۷۷,۵۷۸ ۴۵ %
USA
USA
۲۴۶,۹۴۸ ۶ %
ROM
ROM
۲۵,۷۵۷ ۱ %
DEU
DEU
۲۱,۶۵۲ ۱ %
ZZZ
ZZZ
۱۸,۷۴۵ ۰ %
RUS
RUS
۱۳,۳۹۰ ۰ %
IDN
IDN
۶,۴۰۵ ۰ %
CHN
CHN
۵,۵۳۹ ۰ %
CAN
CAN
۴,۰۲۴ ۰ %
UKR
UKR
۳,۷۶۲ ۰ %
KOR
KOR
۳,۰۱۸ ۰ %
IND
IND
۲,۹۷۷ ۰ %
FRA
FRA
۲,۲۱۴ ۰ %
AUS
AUS
۱,۶۹۱ ۰ %
SWE
SWE
۱,۶۶۸ ۰ %
POL
POL
۱,۶۰۱ ۰ %
NLD
NLD
۱,۳۶۴ ۰ %
ITA
ITA
۱,۲۹۵ ۰ %
DNK
DNK
۱,۲۹۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۰۲,۴۹۹ ۶۶ %
Firefox
Firefox
۵۴,۳۸۰ ۱۸ %
Safari
Safari
۲۹,۸۰۱ ۱۰ %
Mozilla
Mozilla
۱۰,۵۶۴ ۳ %
Other
Other
۳,۸۳۹ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۹۹۸ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۷۷۱ ۰ %
Opera
Opera
۵۳۱ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۸۳ ۰ %
Edge
Edge
۴۵۷ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۰۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۳۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۳۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱۶۸,۶۴۴ ۵۷ %
Windows 7 ۴۱,۲۵۶ ۱۴ %
iOS ۲۶,۸۹۵ ۹ %
Windows 10 ۲۲,۷۹۵ ۸ %
Vista ۱۲,۸۵۶ ۴ %
Other ۱۰,۶۵۳ ۴ %
Windows 8 ۴,۳۵۲ ۱ %
XP ۳,۲۶۲ ۱ %
Android ۳,۲۰۷ ۱ %
FreeBSD ۴۰۲ ۰ %
Windows 2003 ۳۹ ۰ %
WebOS ۵ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
ساعت هوشمند چیست ۸۷
کاربرد ساعت هوشمند ۶۳
amazon ۶۳
کارایی ساعت هوشمند ۵۷
امکانات ساعت هوشمند ۵۷
EG6112 ۵۶
شماره سریال ساعت رومانسون اصل ۳۷
نحوه شارژ ساعت هوشمند ۳۵
برندهای ساعت ژاپنی ۳۲
شماره سریال ساعت رومانسون ۳۱
ساعت سیکواتومات مچی قدیم خرگوش نشان ۲۷
نمایندگی ساعت اینویکتا در ایران ۲۵
ویژگی های ساعت هوشمند ۲۳
قابلیت های ساعت هوشمند ۲۳
ساعت ۲۱
ساعت شنا ۲۰
ساعت جی ام تی ۲۰
شارژ اولیه ساعت هوشمند ۱۹
کرنومتر چیست ۱۸
اینویکتا ۱۶
ساعت گرینویچ ۱۶
اختراع ساعت ۱۶
تشخیص ساعت رومانسون اصل ۱۶
رومانسون ۱۶
تفاوت ساعت چه شهرهایی باگرینویچ۳:۳۰است؟ ۱۶
ویژگی ساعت هوشمند ۱۵
ساعت هوشمند ۱۴
ساعت اینویکتا ۱۴
کاربرد های ساعت هوشمند ۱۴
W.R.3ATM ۱۴
رمز اولیه ساعت هوشمند ۱۳
ساعت هوشمند چه کارایی میکنه؟ ۱۳
مخترع ساعت ۱۳
سیکو ۱۲
R1383AL ۱۲
Romanson ۱۲
ساعت invicta ساخت کجاست ۱۲
طرز استفاده از ساعت هوشمند ۱۲
0125G ۱۲
وب سایت ساعت رومانسون ۱۱
همه چیز درباره ساعت هوشمند ۱۱
سایت ساعت i watch ۱۱
تشخیص ساعت دنیل ولینگتون اصل ۱۱
0 125 m ۱۱
قیمت ساعت مچی شنا پرتال ۱۱
80038 ۱۱
ساعت مچی ۱۰
کاربرد ساعت های هوشمند ۱۰
اینگرسول ۱۰
کارکرد ساعت هوشمند ۱۰

پــــرتال ســـــاعت

نجم آسیا
پــرتال سـاعــت 
پرتال سـاعــت «درگاه سـاعــت»، تجارت الکترونیک
پرتال ساعت به عنوان سومین پرتال از یکصد پرتال «شبکه تجارت الکترونیک» فعالیت رسمی خود را از بهمن ماه 1395 آغاز نمود. این شبکه توسط مؤسسه نجم آسیا و مؤسسه نجم انرژی با سابقه موفق طراحی و راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر وب در راستای ایجاد یک زیرساخت منسجم و قدرتمند برای فعالیت های تجاری آنلاین «تجارت الکترونیک» ایجاد شده است. عضویت عادی در این پرتال رایگان بوده ولی برای استفاده از امکانات تجاری در آن لازم است با پرداخت حق عضویت سالیانه، سطح کاربری به عضویت ویژه تغییر یابد. عضو ویژه با در اختیار داشتن یک آدرس اختصاصی منحصر به فرد و متمایز؛ کلیه امکانات موجود در یک وب سایت اختصاصی را در اختیار خواهد داشت و همچنین قادر خواهد بود با معرفی کالا و محصولات خود از خریداران سفارش خرید دریافت نموده و یا خود سفارشی را ثبت نماید. فعالیت در این پرتال تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بوده و مسئولیت محتوای درج و منتشر شده در آدرس اختصاصی هر کاربر با خود وی است و به محض مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و یا غیر قانونی، دسترسی کاربر به پرتال قطع می گردد. «پرتال ساعت در خصوص محتوای صفحات اختصاصی کاربران هیچ مسئولیتی ندارد». " پرتال تجارت "،"پرتال لاکچری"،"پرتال طلا"،"پرتال فاینانس"،"پرتال تور"و"پرتال فیلم"،"پرتال آپارتمان" هم اکنون راه اندازی شده و آماده استفاده کاربران محترم می باشد. همچنین به زودی با طراحی و راه اندازی «بازار زندگی» و «بازار ساعت» امکان جستجو ، مقایسه و خرید آنلاین اغلب برندهای معتبر ساعت فراهم خواهد شد.